Abliva – Design & Webb med integration till Modular finance

Abliva Logo

Projektsammanfattning:

  • Ta fram ny grafisk profil till Abliva
  • Ny design av webbplats
  • Teknisk utveckling av webbplats i WordPress
  • Integration av Ablivas löpande rapporter och IR-nyheter från Modular Finance MFN

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Ablivas portfölj omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas.

Modular Finance integration av IR-nyheter i WordPress

I detta projekt har Odd One Out tagit fram en helt ny grafisk profil till Abliva. I detta arbete ingick att producera design av ny webbplatsen samt att hjälpa till med strukturtänk och integration av IR-nyheter som hämtas in från Modular Finance, MFN. Anpassning och programmering av WordPress och integration mot MFN har Follow me Darling hjälpt oss med.

Tack så mycket för all hjälp med uppbyggnad och lansering av vår nya hemsida!
Jättebra att övergången blev så smidig.

Eleonor Åsander Frostner
R&D and Communications

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa dig med

Axel Morin - Odd One Out

Axel Morin

Digital Designer
Skype
axel.morin
Annica Olsson - Odd One Out

Annica Olsson

Art Director, Projektledare
Skype
annica_olsson
Patrik Olsson - Odd One Out

Patrik Olsson

Art Director, Projektledare
Skype
patrik.peo.olsson
Martin Olsson - Odd One Out

Martin Olsson

Projektledare, Designer, VD
Skype
martinolsson1